Skontaktuj się z nami

Świat

O co chodzi w Hongkongu? Wszystko co warto wiedzieć

Fot. pexels.com

Dla mniej zainteresowanych Dalekim Wschodem kryzys hongkongijski jest przysłowiową chińszczyzną. Postanowiliśmy ułatwić zrozumienie tematu.

Czym jest Hongkong? Poniższa grafika i mapka nieco pomogą.

Hongkong dzisiaj jest specjalnym rejonem administracyjnym Chin. Z własnym systemem prawnym i dużą autonomią. Leży w okolicach ujścia Rzeki Perłowej.

Skąd się wziął Hongkong? XIX wiek i początek kolonii

 • W skutek tzw Wojen Opiumowych i upokarzających porażek Chin powstaje kolonia brytyjska Hong Kong
 • Początkowo pod koniec I Wojny Opiumowej w 1842 roku w skład kolonii weszła wyspa o nazwie Hong Kong i dwie mniejsze wysepki. Do tego czasu tereny te były własnością Chin
 • W 1860 roku na skutek II Wojny Opiumowej do tych terytoriów dołącza część półwyspu Kowloon
 • Wielka Brytania dostała te tereny w użytkowanie wieczyste
 • Celem rozwoju kolonii i zagwarantowania jej bezpieczeństwa militarnego w 1898 roku Brytyjczycy podpisują tzw Drugą Konwencję Pekińską dzięki której dostają w dzierżawę na 99 lat tereny tzw Nowych Terytoriów oraz wyspę Lantau
 • czyli w skrócie: I Wojna Opiumowa = powstanie kolonii na terenach wyspy Hong-Kong, II Wojna Opiumowa = dołączają Kowloon, tereny te przechodzą do Brytyjczyków w użytkowanie wieczyste ALE w 1898 roku Brytyjczycy podpisują z Chińczykami umowę dzierżawy Nowych Terytoriów na 99 lat i przyłączają te tereny do swojej kolonii

Hong Kong w XX wieku doświadczył wielu lat szybkiego wzrostu gospodarczego. Tu widok ze wzgórza Wiktorii na Central (dzielnice finansową) oraz część Kowloon po drugiej stronie zatoki źródło: wikimedia

XX wiek – rozwój Hongkongu pod panowaniem brytyjskim

 • Hong Kong pod panowaniem brytyjskim był nazywany „Bramą do Chin
 • To dzięki Chinom za miedzą, niskim podatkom, przyjaznemu dla przedsiębiorców klimatu i sprawnej administracji
 • Dwa lata przed oddaniem Hong Kongu znajdował się on na 1 miejscu światowego rankingu wolności gospodarczej Heritage Fundation
 • Kiedy Brytyjczycy przejmowali Hongkong miał on ok 7.5 tysiąca mieszkańców. W 1997 roku kiedy przechodził w ręce Chińskie mieszkało w nim już 6,5 miliona ludzi.
 • W 1995 roku Hong Kong był na 4 miejscu w rankingu Human Development Index
 • Pod koniec XX wieku Hong Kong był 7 największym portem na świecie
 • Brytyjczycy wprowadzili system prawny wzorowany na swoim, edukację po angielsku i szereg praw obywatelskich

1997 rok – oddanie Hongkongu Chińczykom. Dlaczego i na jakich zasadach

Najpierw kilka słów o tym jak wygląda Hongkong. W skład tego regionu wchodzi wyspa o nazwie Hongkong (kolor fioletowy), Półwysep Kowloon (tu na żółto), tzw Nowe Terytoria (New Teritories), wyspa Lantau oraz wyspy i wysepki dookoła ww obszarów.

Dlaczego oddano Hongkong Chinom?

 • na początku lat 80 XX wieku Wielka Brytania miała zagwarantowane wieczyste użytkowanie swojej kolonii Hong Kong znajdującej się, mniej więcej na obszarach zaznaczonych na fioletowo i żółto
 • cała reszta na podstawie Konwencji Pekińskiej musiała zostać zwrócona w 1997 roku
 • jednak w rzeczywistości nie było to możliwe, bo całość była zintegrowana logistycznie, finansowo, demograficznie, społecznie.
 • Chiny w latach 70-tych pod kierunkiem Denga Xiaopinga zaczęły się otwierać na świat; choć jednocześnie zaczęły się odradzać stare resentymenty, dotyczące niesprawiedliwego potraktowania Chin w XIX wieku (w tym powstania kolonii)
 • część ekonomistów przewidywała, że bez jasnej przyszłości Hongkongu utrzymanie szybkiego rozwoju tego regionu będzie niemożliwe
 • w związku z powyższymi faktami Brytyjczycy postanowili zabezpieczyć swoje wpływy podpisując z Chinami w 1984 roku umowę ws. zwrotu Hongkongu Chinom w 1997 roku.
 • w 1997 roku Hongkong miał oficjalnie przejść w ręce Chin zachowując jednak znaczną autonomię (m.in. system kapitalistyczny i „niezmienione warunki funkcjonowania”) na 50 lat czyli do 2047 roku.

Na jakich zasadach oddano Hongkong? Jak to miało i ma wyglądać w teorii?

 • wg porozumienia od 1997 roku Hong Kong stał się regionem autonomicznym Chińskiej Republiki Ludowej
 • w dużym uproszczeniu i w teorii, Chiny miały być odpowiedzialne za obronność i politykę międzynarodową Hongkongu do 2047 roku, wszelkie pozostałe kwestie zostawiając władzom Hongkongu
 • pomysł ten często funkcjonuje pod pojęciem „jeden kraj, dwa systemyautorstwa Deng Xiaopinga (inicjatora otwarcia Chin na świat)
 • przez 50 lat miały zostać zachowane w Hongkongu obowiązujące wolności i system prawny oparty o kartę praw podstawowych (Hong Kong Basic Law)

22 lata „jednego państwa, dwóch systemów”. Spojrzenie z dwóch stron i perspektywa na przyszłość

Perspektywa chińska:

 • Chińczycy mają świadomość, że niemożliwe jest utrzymanie 50 lat jednego systemu i zniesienie go z dnia na dzień nagle w 2047 roku
 • Dlatego w planach długoterminowych robią wszystko, żeby przygotować ten teren na pełną integrację z Chińską Republiką Ludową
 • Chińczycy działają na różnych obszarach od infrastruktury przez przejmowanie części udziałów w hongkongijskich firmach (min linii Cathay Pacific) po próby próby ingerencji w wolność słowa zdecydowanie bardziej ograniczoną w Chinach
 • Rząd centralny w Chinach i zwykli obywatele (po odpowiedniej propagandzie) nie wyobrażają sobie innego scenariusza niż powrót ziem Hongkongu do Chin
 • Chinom zależy na powodzeniu integracji Hongkongu bez większych zgrzytów dlatego, że Hongkong ma być przykładem dla większego (terytorialnie) i bardziej niezależnego (politycznie) Tajwanu

Perspektywa hongkongijska:

 • jest różna w zależności od statusu społecznego i wieku
 • najstarszym Hongkongijczykom najbardziej zależy na spokoju więc relatywnie rzadziej widać ich wśród protestujących
 • przedstawiciele wielkiego biznesu są bardziej zainteresowaniu robieniem interesów z Chińczykami niż udziałem w protestach politycznych
 • młodzi ludzie mają najwięcej obaw i już dzisiaj są najbardziej sfrustrowani
 • młodzi Hongkongijczycy urodzili się w kraju z relatywną wolnością słowa, wolnością poruszania się i robienia biznesu, co zaczyna być limitowane
 • Hong Kong przeżywa kryzys mieszkaniowy i wiele osób nie stać na własny kąt. Jakby tego było mało w wypadku integracji z Chinami pod znakiem zapytania będą również ich prawa własności do mieszkań. W Chinach oficjalnie szary obywatel nie posiada mieszkań na własność.

źródło: wikimedia

2014 rok Rewolucja Parasolek – pierwsza fala masowych protestów

 • Protesty trwały od września do grudnia 2014 roku
 • ich podłożem była propozycja ograniczenia kandydatów na szefów administracji Hong Kongu tylko do osób zaakceptowanych przez Pekin
 • kolejne wybory miały (i odbyły się) w 2017 roku
 • w czasie protestów zablokowana była min dzielnica finansowa i główne ulice Kowloon
 • protesty zakończyły się aresztowaniem prawie tysiąca demonstrantów oraz ich porażką
 • propozycje ograniczenia wolności wyboru szefa administracji zostały wdrożone w życie

Aktualne protesty – przyczyny:

 • od czasu objęcia urzędu w 2017 roku szefowa regionu Carrie Lam była traktowana nieufnie przez organizacje przeciwne ścisłej integracji z Pekinem
 • w 2018 roku działalność proniepodległościowej Partii Nacjonalistycznej została zakazana a jeden z korespondentów Financial Times za wywiad z jej liderem dostał odmowę wizy pracowniczej w Hongkongu
 • czarę goryczy przelała propozycja Carrie Lam, która zakładała możliwość ekstradycji do Chin obywateli Hongkongu, łamiących prawo wg prawa chińskiego
 • w praktyce ustawa dawałaby możliwość np ekstradycji do Chin niewygodnych obywateli np mających inne niż rząd w Pekinie zdanie na różne tematy
 • wielu komentatorów uważa tą propozycję za złamanie idei „jednego państwa, dwóch systemów” i ustaleń autonomii Hongkongu do 2047 roku
 • jednym z głównych postulatów protestujących są wolne wybory i demokratyzacja Hongkongu

Hongkong a demokracja

Jednym z głownych postulatów protestujących jest demokratyzacja Hongkongu. Jest to dosyć specyficzne żadanie biorąc po uwagę okoliczności.

 • Hong Kong nigdy nie był w pełni demokratyczny
 • Wg porozumień w 2047 roku Hong Kong będzie w pełni zintegrowany z Chinami w których istnieje tylko jedna partia
 • pierwsze poważniejsze postulaty demokratyzacji pojawiły się w pierwszej połowie lat 90 czyli pod koniec panowania brytyjskiego (przypadek? 😉 )
 • na dzień dzisiejszy wybory samorządowe są względnie powszechne i demokratyczne, wybory do organów ustawodawczych są pół demokratyczne a szef administracji Hongkongu musi być osobą przyjazną Pekinowi i zwykli obywatele praktycznie nie mają wpływu na jego/jej wybór
 • Z Chińskiej perspektywy za hasłami demokratyzacji stoi Zachód tj głownie USA, które stara się zdestabilizować region i doprowadzić do porażki idee „jednego kraju, dwóch systemów”

Q&A czyli pytania i odpowiedzi w ramach podsumowania

*Czy Hongkong to miasto czy państwo?

Hongkong nie jest ani państwem ani miastem. Jest regionem autonomicznym Chin. Ma inny system prawny, ma inny zakres wolności słowa i gospodarczej.

*Czy w Hongkongu była wcześniej demokracja?

Nie. W Hongkongu nigdy nie było systemu w pełni demokratycznego w rozumieniu zachodnim. Tym niemniej część aktualnie protestujących marzy właśnie o takim rozwiązaniu.


* Czy Hong-Kong był dotychczas wolnym i niezależnym państwem?
Nie. Hongkong od 1842 roku do 1997 roku był kolonią brytyjską. Wcześniej od zawsze był chiński.


*Czy Hongkong jest częścią Chińskiej Republiki Ludowej?
Tak. Na chwilę obecną, Hongkong jest oficjalnie pod kontrolą Chin. Loty z chińskich lotnisk do Hongkongu oznaczone są jako loty krajowe; Chiny odpowiadają za politykę zagraniczną i obronną Hongkongu. Tym niemniej wciąż posiada on znaczną autonomię oficjalnie zagwarantowaną do 2047 roku.

*Czy mieszkańcy Hongkongu mają inne prawa niż przeciętni Chińczycy? Czy Hongkong ma autonomię?

Tak. Na mocy porozumienia między Wielką Brytania a Chinami Hongkong został zwrócony Chinom w 1997 roku jednak zachowa autonomię do 2047 roku. Później wg porozumienia ma być integralną częścią Chin.

2047 rok Hongkong w pełni zintegrowany z Chinami. Pekin nie bierze pod uwagę innego scenariusza.

 • już dzisiaj region Hongkongu jest bardzo mocno powiązany infrastrukturalnie
 • aby dostać się do Chin z centrum Hongkongu wystarczy wsiąść do metra, dojechać na ostatnią stację jednej z linii i następnie przejść piechotą przez dwa punkty graniczne oraz most. Tak to wszystko. Boom! Jesteśmy w Shenzhen – 10 milionowym mieście które jeszcze 40 lat temu było małym miasteczkiem rybackim
 • albo wsiąść w super szybki pociąg ze stacji West Kowloon do Shenzhen. Jedzie 15 minut. Shenzhen jest tylko stacją pośrednią. Końcową jest 15 milionowy Kanton (Guangzhou). Pociąg na trasie porusza się prędkością przeszło 300 km na godzinę.
 • W ubiegły roku otworzono najdłuższy most morski świata Hongkong – Makau – Zhuhai. Ma 55 kilometrów i będzie służył głębszej integracji regionu. Czy ta misja się powiedzie? Przekonamy się chyba prędzej niż później.

Dowiedz się więcej -> Aktualne protesty w Hongkongu 2019


Wesprzeć nas można poprzez Patronite

Fin/Tech

RTL Nieuws: Rząd Holandii wydał 91 zwolnień z sankcji wobec Rosji

Holandia wydała 91 zwolnień z sankcji, z których skorzystało co najmniej kilkaset podmiotów, w tym rosyjskie banki. Chyba nie o takie „wspólne sankcje” chodziło

Holandia udzieliła 91 zwolnień z unijnych sankcji wobec Rosji. Z każdego ze zwolnień mogło skorzystać wiele podmiotów. Wyłączenie z sankcji sprawia, że dany podmiot nie musi się do nich w ogóle stosować.

Jak donosi holenderski dziennik RTL Nieuws, rząd Holandii za pośrednictwem swoich ministerstw, 91 razy wydawał specjalne zwolnienia z sankcji na rzecz Rosji. Poszczególne holenderski ministerstwa posiadają możliwość udzielania zwolnień z sankcji i dość szczodrze z tej opcji korzystają. I tak:

Ministerstwo Infrastruktury i Gospodarki Wodnej wydało 34 zwolnienia dla statków pływających pod rosyjską banderą, pomimo unijnego zakazu dla wszystkich rosyjskich statków. Zwolnienia z sankcji dotyczyły transporty, m.in. żywności i aluminum.

Ministerstwo Handlu Zagranicznego udzieliło 18 zezwoleń na ominięcie sankcji. Minister Schreinemacher poinformował, że zrobiono to „ze względów humanitarnych” (cokolwiek to nie oznacza)

Siedziba Gazpromu. Fot. Wikimedia Commons

Ministerstwo Klimatu i Energii przyznało 25 zwolnień, z których skorzystało ok. 150 wnioskodawców, posiadających kontrakty energetyczne ze spółką Gazprom Nederland, zależną od rosyjskiej spółki-matki. Jak podał minister Jetten, są to m.in. gminy, szkoły i zarządy wodociągów. Jednym z miast jest Haga. Siedziba Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Taki tam, zbieg okoliczności.

Europejskie spółki Gazpromu zostały przejęte przez rząd niemiecki i przyjęły nazwę SEFE Energy. Według niemieckich zarządców spółki, do Rosji nie trafiają żadne środki z tytułu tych umów.

Ministerstwo Finansów przyznało 13 zwolnień. Jak tłumaczy, chodzi o przypadki zamrożonych aktywów finansowych lub finansowanie towarów objętych sankcjami.

Ministerstw Spaw Zagranicznych udzieliło 1 zgody na pominięcie sankcji. Uzasadnienie brzmi: „stosunki dyplomatyczne” (nie do końca wiemy, co się za tym kryje).
Podano że mowa o rosyjskich instytucjach finansowych, która znalazły się na liście sankcyjnej – Sbierbank, WTB, VEB czy Gazprombank

Wszystkie ministerstwa nie chcą ujawnić szczegółów, traktując je jako „dane poufne i wrażliwe”. Nie podano ani nazw firm ani wartości transakcji objętych zwolnieniami ani nawet branż.

Sprawa trafia do Brukseli

Włoski europoseł Ligi Północnej, Marco Zanni, 28 października wystosował zapytanie poselskie do Komisji Europejskiej, domagając się odpowiedzi na charakter zwolnień oraz ich skutki gospodarcze. Poniżej treść zapytania:

Komisja Europejska dotychczas nie udzieliła odpowiedzi. Będziemy monitorować tę sprawę.

Komentarz Whap.info

Będzie krótko. Nie wiem jak Wam ale nam się wydaje, że chyba nie o to chodzi we wspólnych sankcjach, żeby pojedyncze kraje, potajemnie udzielały zwolnień 🙄

źródła:
RTL Nieuws, NL Times, Dutch News, Reuters
Zapytanie poselskie Marco Zanniego

Czytaj dalej

Ludzie

Kolejny dzień walk z policją w chińskiej fabryce iPhone’a, w Zhengzhou. Powód? Pieniądze i restrykcje Covid. Prawdopodobnie są ofiary śmiertelne [FILMY]

Tysiące pracowników fabryki Foxconn toczy walki z policją

Chiny kontynuują swoją politykę „Zero Covid” i brutalnie pacyfikują wszelkie formy protestu.

W Chinach odnotowuje się obecnie ok. 30 tys. zachorowań na Covid-19 dziennie. Przypomnijmy, że mowa o kraju, który zamieszkuje 1,4 miliarda ludzi. W efekcie polityki chińskiego rzędu, polegającej na całkowitej izolacji regionów z dużą liczbą chorych (czym jest duża liczba, w tym wypadku, ciężko określić), kwarantannie podlega obecnie 420 milionów ludzi. Mniej więcej tyle ile żyje w całej Unii Europejskiej (447 mln). Dosyć sporo.

Do protestów doszło w fabryce Foxconn, produkującej iPhone’y, w mieście Zhengzhou. Powodem jest brak obiecanej zapłaty oraz restrykcje covidowe. A konkretniej, brak odseparowania nowych pracowników, od starych, wśród których zdiagnozowano zwiększoną zachorowalność.

Protesty wybuchły po tym, gdy w miejsce pracowników, którzy masowo uciekli z miejsca pracy, po ujawnieniu liczby zachorowań na Covid-19 w fabryce oraz tych wysłanych na kwarantannę, zatrudniono 100.00 nowych i obiecano im dodatkowe wynagrodzenie oraz odseparowanie od dotychczasowych pracowników. Oba punkty, nie zostały spełnione.

Sto tysięcy nowych pracowników. Mają rozmach 🤯

Prawdopodobnie są ofiary śmiertelne

Niestety informacje docierające są z Chin, są trudne do zweryfikowania.

Fabryki Foxconn zatrudniają ok. 1,3 miliona pracowników. Odpowiadają one, wg różnych szacunków, za 50 do 70% całej produkcji iPhone’ów.

Będziemy śledzić i informować Was o protestach na bieżąco.

Czytaj dalej

Świat

Katar-Ekwador. Czy był spalony? Wyjaśniamy

Internet rozgrzał się już w trzeciej minucie mundialu. Ekwador zdobył bramkę, po czym została ona anulowana po wideoweryfikacji. VAR dopatrzył się spalonego. Czy słusznie?

Zacznijmy od tego, czym jest spalony. Według powszechnego postrzegania, za piłkarza na ofsajdzie, uznaje się takiego, do którego idzie podanie i znajduje się on za ostatnim obrońcą. W przepisach jednak nie chodzi o ostatniego obrońcę, a ostatniego piłkarza. W 99% przypadkach jest to właśnie obrońca. Ale nie w tym wypadku.

Wszystkim wydawało się, że chodzi o ten moment:

Ostatni jest obrońca, więc linię spalonego wyznaczamy od katarskiego bramkarza lub obrońcy z numerem 19, ciężko ocenić który jest bliżej bramki. Na spalonym, miałby się znaleźć piłkarz Ekwadoru zaznaczony kółkiem.

Jak dla nas, to spalonego tam nie ma. No jeśli jest, to minimalny. I podobno właśnie minimalnego spalonego wychwycił ten nowy system półautomatycznych spalonych. Pokazano nam jednak grafikę, która wskazuje, że analizowano inny moment.

Przy bramkarzu znajduje się dwóch Ekwadorczyków, z których jeden zagrywa głową, a drugi zagrywa chwilę po nim. Zatem jest to traktowane jak podanie. Według tej analizy, noga drugiego gracza jest na spalonym. Szkoda że grafika pokazuje tylko dwie osoby, a nie rysuje linii wzdłuż całego boiska.

Cała sytuacja jest dosyć skomplikowana, dodatkowo źle przedstawiona kibicom i zostawia mnóstwo miejsca na pozaboiskowe domysły. Ktoś zrobił jednak tradycyjny screen, złapał kadr i narysował linię, na której widać, że noga napastnika „wystaje” i jest na ofsajdzie.

Teraz wszystko się rozchodzi o to, kto zagrał piłkę. Jeśli napastnik Ekwadoru, to jest spalony. Jeśli bramkarz, to spalonego nie ma.

To jeszcze łapcie memy 😉

Czytaj dalej
Ludzie6 dni temu

Wszystkie najlepsze komentarze po meczu Polska – Arabia Saudyjska

Zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze, najbardziej trafne i najzabawniejsze komentarze po meczu. Zapraszamy!

Fin/Tech7 dni temu

RTL Nieuws: Rząd Holandii wydał 91 zwolnień z sankcji wobec Rosji

Holandia wydała 91 zwolnień z sankcji, z których skorzystało co najmniej kilkaset podmiotów, w tym rosyjskie banki. Chyba nie o...

Ludzie1 tydzień temu

Kolejny dzień walk z policją w chińskiej fabryce iPhone’a, w Zhengzhou. Powód? Pieniądze i restrykcje Covid. Prawdopodobnie są ofiary śmiertelne [FILMY]

Tysiące pracowników fabryki Foxconn toczy walki z policją

(Pop)Kultura1 tydzień temu

Wszystkie polskie otwarcia XXI wieku.

Mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor. Niestety, dobrze znany nam schemat. Czy powtórzy się i tym razem?

Świat2 tygodnie temu

Katar-Ekwador. Czy był spalony? Wyjaśniamy

Internet rozgrzał się już w trzeciej minucie mundialu. Ekwador zdobył bramkę, po czym została ona anulowana po wideoweryfikacji. VAR dopatrzył...

Świat2 tygodnie temu

Pod Petersburgiem płonie nitka gazociągu, łączącego Syberię z Nord Stream 1 [FILMY]

Pod Petersburgiem doszło do wybuchu jednej z głównych nitek gazociągu łączącego pola gazowe Syberii Zachodniej, z tłocznią Nord Stream 1...

Świat2 tygodnie temu

FIFA z katarem. Katar bez fifki. Wszystkie absurdy MŚ i ostateczna kompromitacja FIFY, dzień przed mundialem

Rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze. FIFA i kraj-gospodarz po raz kolejny udowadniają, że nigdy nie były...

Ekologia2 tygodnie temu

Jak liczy się ceny energii i dlaczego wzrost cen gazu, wpływa na cenę energii uzyskiwanej z OZE? Wyjaśniamy

Czym jest i jak działa system cen krańcowych merit order oraz czy sprawdza się w praktyce?

Fin/Tech2 tygodnie temu

Warszawa najmniej „przegrzana” na światowym rynku nieruchomości

Analitycy UBS wzięli pod lupę 25 dużych miast i sprawdzili, gdzie widać bańkę cenową na nieruchomościach. W Warszawie nie dostrzegli...

Ekologia3 tygodnie temu

Wszystkie (niedoszłe) protesty Greenpeace

Czy Greenpeace protestuje zawsze wtedy gdy coś złego dzieje się ze środowiskiem? Środowisko ekologów z międzynarodowej organizacji Greenpeace bardzo aktywnie...

Fin/Tech3 tygodnie temu

Neom – saudyjski sen o stolicy świata przyszłości

Czterdzieści lat temu wielu popatrzyłoby na nas z politowaniem gdybyśmy zasugerowali, że w Emiratach Arabskich, na terenach pustynnych będziemy mogli...

Polska4 tygodnie temu

Mapa gwałtów w Europie. Kobiety w Polsce 48 razy bezpieczniejsze niż w Anglii i 37 razy niż w Szwecji

Mapa powstała w oparciu o dane Eurostatu Polska jest jednym z najbezpieczniejszych dla kobiet miejsc w Europie. Według badań Eurostatu,...

Ludzie4 tygodnie temu

Widzisz pieszego? Przyjrzyj się jeszcze raz. To może uratować życie

Wczoraj obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Odblasków Jak czytamy na stronie policja.pl: „Idea przedsięwzięcia wywodzi się z Norwegii, gdzie jest ono organizowane...

Ludzie1 miesiąc temu

Naukowcy dowodzą, że monarchinie rządziły agresywniej niż mężczyźni.

Kanadyjski psycholog z Harvardu Steven Pinker stwierdził kiedyś, że „prawie wszystkie wojny i ludobójstwa były sprawką mężczyzn”. Zdanie to wywołało...

Ludzie1 miesiąc temu

„Tradycja to jest coś ekstra” czyli dlaczego warto pielęgnować tradycję odwiedzania grobów we Wszystkich Świętych?

Coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej głosy, że to święto powinniśmy zmienić lub całkowicie o nim zapomnieć Dlaczego? Bo...

Ekologia1 miesiąc temu

Emisja CO2 na osobę. Polska na 39 miejscu na świecie.

Spodziewaliście się, że wyprzedza nas Holandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Belgia czy Finlandia?

Fin/Tech2 miesiące temu

Okulary dla cukrzyków zamiast igieł? Naukowcy zapowiadają rewolucję.

Niezależnie od wielkości igły wbicie jej nawet w opuszek palca do przyjemnych nie należy. Wychodząc na przeciw potrzebom cukrzyków uczeni...

Polska2 miesiące temu

9 zaskakujących map Europy, na których Polska daje radę

Na tle Europy, Polska w wielu statystykach wypada bardzo dobrze.

Polska2 miesiące temu

Goniąc Japonię i Singapur czyli ranking paszportów

Japończycy i obywatele Singapuru podróżując po świecie napotykają najmniej przeszkód przy przekraczaniu granic. Ich paszporty wg rankingu Heley and Partners...

Ludzie4 miesiące temu

MSZ Rosji na Twitterze: „ZSRR jest często oskarżany o inwazję na Polskę. Nieprawda!”

Oryginalny post pojawił się na koncie Ambasady Rosyjskiej w RPA Dlaczego akurat tam ? Co RPA ma wspólnego z inwazją...

Popularne