Skontaktuj się z nami

Świat

O co chodzi w Hongkongu? Wszystko co warto wiedzieć

Fot. pexels.com

Dla mniej zainteresowanych Dalekim Wschodem kryzys hongkongijski jest przysłowiową chińszczyzną. Postanowiliśmy ułatwić zrozumienie tematu.

Czym jest Hongkong? Poniższa grafika i mapka nieco pomogą.

Hongkong dzisiaj jest specjalnym rejonem administracyjnym Chin. Z własnym systemem prawnym i dużą autonomią. Leży w okolicach ujścia Rzeki Perłowej.

Skąd się wziął Hongkong? XIX wiek i początek kolonii

 • W skutek tzw Wojen Opiumowych i upokarzających porażek Chin powstaje kolonia brytyjska Hong Kong
 • Początkowo pod koniec I Wojny Opiumowej w 1842 roku w skład kolonii weszła wyspa o nazwie Hong Kong i dwie mniejsze wysepki. Do tego czasu tereny te były własnością Chin
 • W 1860 roku na skutek II Wojny Opiumowej do tych terytoriów dołącza część półwyspu Kowloon
 • Wielka Brytania dostała te tereny w użytkowanie wieczyste
 • Celem rozwoju kolonii i zagwarantowania jej bezpieczeństwa militarnego w 1898 roku Brytyjczycy podpisują tzw Drugą Konwencję Pekińską dzięki której dostają w dzierżawę na 99 lat tereny tzw Nowych Terytoriów oraz wyspę Lantau
 • czyli w skrócie: I Wojna Opiumowa = powstanie kolonii na terenach wyspy Hong-Kong, II Wojna Opiumowa = dołączają Kowloon, tereny te przechodzą do Brytyjczyków w użytkowanie wieczyste ALE w 1898 roku Brytyjczycy podpisują z Chińczykami umowę dzierżawy Nowych Terytoriów na 99 lat i przyłączają te tereny do swojej kolonii

Hong Kong w XX wieku doświadczył wielu lat szybkiego wzrostu gospodarczego. Tu widok ze wzgórza Wiktorii na Central (dzielnice finansową) oraz część Kowloon po drugiej stronie zatoki źródło: wikimedia

XX wiek – rozwój Hongkongu pod panowaniem brytyjskim

 • Hong Kong pod panowaniem brytyjskim był nazywany „Bramą do Chin
 • To dzięki Chinom za miedzą, niskim podatkom, przyjaznemu dla przedsiębiorców klimatu i sprawnej administracji
 • Dwa lata przed oddaniem Hong Kongu znajdował się on na 1 miejscu światowego rankingu wolności gospodarczej Heritage Fundation
 • Kiedy Brytyjczycy przejmowali Hongkong miał on ok 7.5 tysiąca mieszkańców. W 1997 roku kiedy przechodził w ręce Chińskie mieszkało w nim już 6,5 miliona ludzi.
 • W 1995 roku Hong Kong był na 4 miejscu w rankingu Human Development Index
 • Pod koniec XX wieku Hong Kong był 7 największym portem na świecie
 • Brytyjczycy wprowadzili system prawny wzorowany na swoim, edukację po angielsku i szereg praw obywatelskich

1997 rok – oddanie Hongkongu Chińczykom. Dlaczego i na jakich zasadach

Najpierw kilka słów o tym jak wygląda Hongkong. W skład tego regionu wchodzi wyspa o nazwie Hongkong (kolor fioletowy), Półwysep Kowloon (tu na żółto), tzw Nowe Terytoria (New Teritories), wyspa Lantau oraz wyspy i wysepki dookoła ww obszarów.

Dlaczego oddano Hongkong Chinom?

 • na początku lat 80 XX wieku Wielka Brytania miała zagwarantowane wieczyste użytkowanie swojej kolonii Hong Kong znajdującej się, mniej więcej na obszarach zaznaczonych na fioletowo i żółto
 • cała reszta na podstawie Konwencji Pekińskiej musiała zostać zwrócona w 1997 roku
 • jednak w rzeczywistości nie było to możliwe, bo całość była zintegrowana logistycznie, finansowo, demograficznie, społecznie.
 • Chiny w latach 70-tych pod kierunkiem Denga Xiaopinga zaczęły się otwierać na świat; choć jednocześnie zaczęły się odradzać stare resentymenty, dotyczące niesprawiedliwego potraktowania Chin w XIX wieku (w tym powstania kolonii)
 • część ekonomistów przewidywała, że bez jasnej przyszłości Hongkongu utrzymanie szybkiego rozwoju tego regionu będzie niemożliwe
 • w związku z powyższymi faktami Brytyjczycy postanowili zabezpieczyć swoje wpływy podpisując z Chinami w 1984 roku umowę ws. zwrotu Hongkongu Chinom w 1997 roku.
 • w 1997 roku Hongkong miał oficjalnie przejść w ręce Chin zachowując jednak znaczną autonomię (m.in. system kapitalistyczny i „niezmienione warunki funkcjonowania”) na 50 lat czyli do 2047 roku.

Na jakich zasadach oddano Hongkong? Jak to miało i ma wyglądać w teorii?

 • wg porozumienia od 1997 roku Hong Kong stał się regionem autonomicznym Chińskiej Republiki Ludowej
 • w dużym uproszczeniu i w teorii, Chiny miały być odpowiedzialne za obronność i politykę międzynarodową Hongkongu do 2047 roku, wszelkie pozostałe kwestie zostawiając władzom Hongkongu
 • pomysł ten często funkcjonuje pod pojęciem „jeden kraj, dwa systemyautorstwa Deng Xiaopinga (inicjatora otwarcia Chin na świat)
 • przez 50 lat miały zostać zachowane w Hongkongu obowiązujące wolności i system prawny oparty o kartę praw podstawowych (Hong Kong Basic Law)

22 lata „jednego państwa, dwóch systemów”. Spojrzenie z dwóch stron i perspektywa na przyszłość

Perspektywa chińska:

 • Chińczycy mają świadomość, że niemożliwe jest utrzymanie 50 lat jednego systemu i zniesienie go z dnia na dzień nagle w 2047 roku
 • Dlatego w planach długoterminowych robią wszystko, żeby przygotować ten teren na pełną integrację z Chińską Republiką Ludową
 • Chińczycy działają na różnych obszarach od infrastruktury przez przejmowanie części udziałów w hongkongijskich firmach (min linii Cathay Pacific) po próby próby ingerencji w wolność słowa zdecydowanie bardziej ograniczoną w Chinach
 • Rząd centralny w Chinach i zwykli obywatele (po odpowiedniej propagandzie) nie wyobrażają sobie innego scenariusza niż powrót ziem Hongkongu do Chin
 • Chinom zależy na powodzeniu integracji Hongkongu bez większych zgrzytów dlatego, że Hongkong ma być przykładem dla większego (terytorialnie) i bardziej niezależnego (politycznie) Tajwanu

Perspektywa hongkongijska:

 • jest różna w zależności od statusu społecznego i wieku
 • najstarszym Hongkongijczykom najbardziej zależy na spokoju więc relatywnie rzadziej widać ich wśród protestujących
 • przedstawiciele wielkiego biznesu są bardziej zainteresowaniu robieniem interesów z Chińczykami niż udziałem w protestach politycznych
 • młodzi ludzie mają najwięcej obaw i już dzisiaj są najbardziej sfrustrowani
 • młodzi Hongkongijczycy urodzili się w kraju z relatywną wolnością słowa, wolnością poruszania się i robienia biznesu, co zaczyna być limitowane
 • Hong Kong przeżywa kryzys mieszkaniowy i wiele osób nie stać na własny kąt. Jakby tego było mało w wypadku integracji z Chinami pod znakiem zapytania będą również ich prawa własności do mieszkań. W Chinach oficjalnie szary obywatel nie posiada mieszkań na własność.

źródło: wikimedia

2014 rok Rewolucja Parasolek – pierwsza fala masowych protestów

 • Protesty trwały od września do grudnia 2014 roku
 • ich podłożem była propozycja ograniczenia kandydatów na szefów administracji Hong Kongu tylko do osób zaakceptowanych przez Pekin
 • kolejne wybory miały (i odbyły się) w 2017 roku
 • w czasie protestów zablokowana była min dzielnica finansowa i główne ulice Kowloon
 • protesty zakończyły się aresztowaniem prawie tysiąca demonstrantów oraz ich porażką
 • propozycje ograniczenia wolności wyboru szefa administracji zostały wdrożone w życie

Aktualne protesty – przyczyny:

 • od czasu objęcia urzędu w 2017 roku szefowa regionu Carrie Lam była traktowana nieufnie przez organizacje przeciwne ścisłej integracji z Pekinem
 • w 2018 roku działalność proniepodległościowej Partii Nacjonalistycznej została zakazana a jeden z korespondentów Financial Times za wywiad z jej liderem dostał odmowę wizy pracowniczej w Hongkongu
 • czarę goryczy przelała propozycja Carrie Lam, która zakładała możliwość ekstradycji do Chin obywateli Hongkongu, łamiących prawo wg prawa chińskiego
 • w praktyce ustawa dawałaby możliwość np ekstradycji do Chin niewygodnych obywateli np mających inne niż rząd w Pekinie zdanie na różne tematy
 • wielu komentatorów uważa tą propozycję za złamanie idei „jednego państwa, dwóch systemów” i ustaleń autonomii Hongkongu do 2047 roku
 • jednym z głównych postulatów protestujących są wolne wybory i demokratyzacja Hongkongu

Hongkong a demokracja

Jednym z głownych postulatów protestujących jest demokratyzacja Hongkongu. Jest to dosyć specyficzne żadanie biorąc po uwagę okoliczności.

 • Hong Kong nigdy nie był w pełni demokratyczny
 • Wg porozumień w 2047 roku Hong Kong będzie w pełni zintegrowany z Chinami w których istnieje tylko jedna partia
 • pierwsze poważniejsze postulaty demokratyzacji pojawiły się w pierwszej połowie lat 90 czyli pod koniec panowania brytyjskiego (przypadek? 😉 )
 • na dzień dzisiejszy wybory samorządowe są względnie powszechne i demokratyczne, wybory do organów ustawodawczych są pół demokratyczne a szef administracji Hongkongu musi być osobą przyjazną Pekinowi i zwykli obywatele praktycznie nie mają wpływu na jego/jej wybór
 • Z Chińskiej perspektywy za hasłami demokratyzacji stoi Zachód tj głownie USA, które stara się zdestabilizować region i doprowadzić do porażki idee „jednego kraju, dwóch systemów”

Q&A czyli pytania i odpowiedzi w ramach podsumowania

*Czy Hongkong to miasto czy państwo?

Hongkong nie jest ani państwem ani miastem. Jest regionem autonomicznym Chin. Ma inny system prawny, ma inny zakres wolności słowa i gospodarczej.

*Czy w Hongkongu była wcześniej demokracja?

Nie. W Hongkongu nigdy nie było systemu w pełni demokratycznego w rozumieniu zachodnim. Tym niemniej część aktualnie protestujących marzy właśnie o takim rozwiązaniu.


* Czy Hong-Kong był dotychczas wolnym i niezależnym państwem?
Nie. Hongkong od 1842 roku do 1997 roku był kolonią brytyjską. Wcześniej od zawsze był chiński.


*Czy Hongkong jest częścią Chińskiej Republiki Ludowej?
Tak. Na chwilę obecną, Hongkong jest oficjalnie pod kontrolą Chin. Loty z chińskich lotnisk do Hongkongu oznaczone są jako loty krajowe; Chiny odpowiadają za politykę zagraniczną i obronną Hongkongu. Tym niemniej wciąż posiada on znaczną autonomię oficjalnie zagwarantowaną do 2047 roku.

*Czy mieszkańcy Hongkongu mają inne prawa niż przeciętni Chińczycy? Czy Hongkong ma autonomię?

Tak. Na mocy porozumienia między Wielką Brytania a Chinami Hongkong został zwrócony Chinom w 1997 roku jednak zachowa autonomię do 2047 roku. Później wg porozumienia ma być integralną częścią Chin.

2047 rok Hongkong w pełni zintegrowany z Chinami. Pekin nie bierze pod uwagę innego scenariusza.

 • już dzisiaj region Hongkongu jest bardzo mocno powiązany infrastrukturalnie
 • aby dostać się do Chin z centrum Hongkongu wystarczy wsiąść do metra, dojechać na ostatnią stację jednej z linii i następnie przejść piechotą przez dwa punkty graniczne oraz most. Tak to wszystko. Boom! Jesteśmy w Shenzhen – 10 milionowym mieście które jeszcze 40 lat temu było małym miasteczkiem rybackim
 • albo wsiąść w super szybki pociąg ze stacji West Kowloon do Shenzhen. Jedzie 15 minut. Shenzhen jest tylko stacją pośrednią. Końcową jest 15 milionowy Kanton (Guangzhou). Pociąg na trasie porusza się prędkością przeszło 300 km na godzinę.
 • W ubiegły roku otworzono najdłuższy most morski świata Hongkong – Makau – Zhuhai. Ma 55 kilometrów i będzie służył głębszej integracji regionu. Czy ta misja się powiedzie? Przekonamy się chyba prędzej niż później.

Dowiedz się więcej -> Aktualne protesty w Hongkongu 2019


Wesprzeć nas można poprzez Patronite

Świat

Francja – światowa potęga czy kolos na glinianych nogach?

Czyli mała prowokacja whap.info

Trudno szukać w Polsce drugiego kraju starej UE który miałby tyle negatywnego PR w naszych mediach co Francja. Mimo tego, że jest ona jednym z liderów i twórców Unii Europejskiej, mimo wielu powiązań historycznych z Polską oraz tego, że znajduje się ona w czołówce krajów do których eksportujemy to często pokazuje sie ją jako antyprzykład funkcjonowania.

Chcąc sprowokować dyskusję spróbowaliśmy znaleźć argumenty świadczące o sile Francji. Oto one:

 • metropolia Paryża ma większe PKB niż cała Polska (764.8 euro za 2021 rok vs 576 euro)
 • Francja ma większe PKB niż cała Europa Środkowa
 • w 2022 roku Francja była drugim największym eksporterem broni na świecie
 • Francja wciąż posiada swoje Francuskie Terytoria Zależne. Są one zlokalizowane na trzech kontynentach: Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Afryce oraz na dwóch regionach geograficznych: Australii/Oceanii i Antarktydzie
 • Francja jest potęgą turystyki W 2019 roku Francja zanotowała przeszło 89 milionów przyjazdów turystycznych, co czyniło ją najczęściej odwiedzanym krajem na świecie.
 • Francja jest drugim największym eksporterem samolotów pasażerskich na świecie
 • W rankingu miękkiej siły z 2019 (Portlands Soft Powe Index) Francja zajęła pierwsze miejsce na świecie. W innych rankingach soft power zajmuje drugie miejsce  (ISSF’s World Soft Power Index 2022) i trzecie miejsce (Monocle’s Soft Power Survey 2022)
 • Francuski jest oficjalnym językiem w 21 krajach afrykańskich
 • reprezentacja Francji w piłce nożnej zajmuje drugie miejsce w rankingu FIFA a wg World Rugby Francuzi są również światowym wiceliderem w rugby. 

Czy powyższe info przekonuje Was o tym, że Francja dalej jest światowym imperium czy też dalecy dzisiaj jesteście od określania jej tym mianem. Macie argumenty świadczące o upadku Francji lub te świadczące o jej potędze? Chętnie je przeczytamy w komentarzach.
Czytaj dalej

Ludzie

Jak wygląda Lwów w kwietniu 2023

Do Lwowa wybraliśmy się w ramach wsparcia, dla jednej z akcji pomocowych, a przy okazji sprawdziliśmy jak to miasto funkcjonuje w warunkach wojennych i czy warto się dziś do niego wybrać. 

Nie będzie tu wiele o turystyce wojennej. 
Na froncie przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy, Ukraińcy tracą każdej godziny kolejnych żołnierzy i nie ma regionu w kraju, który mniej lub bardziej, nie ucierpiałby od ataków rakietowych. W tych okolicznościach, Lwow jest dzisiaj relatywnie bezpieczną oazą tętniącą życiem i przyciągająca turystów z całej Ukrainy.

źrodlo: wikimedia commons Autorstwa Lestat (Jan Mehlich) – CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2276299

Podstawa – bezpieczeństwo.

Jeśli zdecydujesz się odwiedzić Lwow nie masz żadnych gwarancji, że w tym czasie nie będzie ataku rakietowego. Nie masz również pewności, ze w końcu jakaś rakieta nie trafi w obszar Starego Miasta. Nie wiesz też czy zdążysz schować się w bezpiecznym miejscu przed takim atakiem. 

Ale.

Na razie w obszar centrum Lwowa nie trafiła żadna rakieta i pozostaje ono nietknięte. Również dotychczasowe incydentalne ataki w rejonie uderzały w  obiekty zlokalizowane dalej od centrum.

Dodatkowo ostrzały były raczej skoncentrowane na infrastrukturze wojennej lub energetycznej. 

Nie posiadamy dokładnych statystyk strat – od hotelarzy słyszeliśmy, ze od początku wojny w samym Lwowie zginęło 10-15 osób; inne źródła podaja większe liczby.

Tak czy inaczej wszystkie podane liczby są niewielkie a pojawiają się sugestie, że we Lwowie wciąż łatwiej zginąć w wypadku samochodowym niż od odstrzału. 

Być może są przesadzone. Nie wiemy.

Warto pamiętać, że miedzy północą a 6 rano oficjalnie obowiązuje we Lwowie godzina policyjna i w tym czasie musicie juz przebywać w miejscu w którym sie zatrzymacie. 
Pamiętajcie, że piszemy o centrum Lwowa a nie o przedmieściach czy całym rejonie.
Miejscówki zajmowane przez armię ukraińska są rozsiane w różnych częściach rejonu, a o atakach na nie, mniej się mówi w mediach ukraińskich i wśród ludzi. Rakiety rosyjskie nie zawsze trafiają w militarne cele.

Jak dotrzeć?

Mamy kilka opcji działających zazwyczaj identycznie jak w czasie pokoju.

Opcja najwygodniejsza – pociąg 

Z Przemyśla odjeżdżają codziennie, cztery pociągi do Lwowa i dalej . Czas trwania podroży waha się od 1,5 godziny do 3,5 godziny. 

Najwcześniejszy pociąg startuje o 9.45 rano i zawozi Was juz o 12.30 do Lwowa. 

Najpóźniejszy wyjeżdża o 23.30. 

Opcja najtańsza z przesiadkami – bus, przejscie przez granice pieszo i marszrutka

Dla osob mogących sobie pozwolić na odrobine niewygody i nie chcących wydawać zbyt dużo na pociąg ta opcja będzie najlepsza. 

Z okolic dworca w Przemyslu regularnie odjezdzają busy które ezawiozą nas za pare złotych do granicy w Medyce. Później przechodzimy przez piesze przejscie i dalej po stronie ukrainskiej bierzemy kolejnego busa/marszrutke do Lwowa a scislej w okolice dworca kolejowego we Lwowie. 

Całość podróży zajmie nam pewnie ok 3-4 godzin w zależności od kolejek na granicy. Koszt w jedną stronę z Przemyśla to nie wiecej niż 25 zł. Warto mieć hrywny po stronie ukraińskiej ponieważ „busiarze” nie mają terminali na karte.

Opcja pośrednia – autobus 

Pewnie znajda się i tacy którzy preferują autobusy ponad pociągi. 

Tutaj mamy szeroki wybór opcji z Krakowa, Rzeszowa i Przemyśla. 

Najbardziej rozpoznawalna marka niemiecki flixbus proponuje przejazdy z Rzeszowa od 110 złotych. Jest jednak kilka alternatyw w postaci ukraińskich przewoźników po wygoglowaniu.

Opcja darmowa – organizacja charytatywna

Sporo jest organizacji charytatywnych które jeżdżą raz w tygodniu i częsciej. Gro ich wolontariuszy regularnie odwiedza Ukraine poświęcając swój wolny czas a czasami i finanse wspierając stronę ukraińska. Często potrzebują ludzi do kierowania busami lub rozładunku. 

Opcja dla kochających własne auto ponad wszystko 

Tak – jest kilka przejść przez ktore auta spokojnie przejezdzaja. Nie polecamy jednak pchac sie wlasnym autem na Ukraine. Czasami drogi pozostawiają wiele do zyczenia, nie kazde ubezpieczenie jest wazne na Ukrainie a kolejki aut na granicy są różne. Przy duzym szczesciu zrobicie trase Przemysl-Lwow w kilka godzin, przy mniejszym w kilkanascie.

Spanie 

Większość obiektów hotelowych działa normalnie Wg naszych rozmówców przerwy w dostawie wody i prądu są bardzo rzadkie w porównaniu z poprzednimi miesiącami. 

Hostele

Odstępstwem od regóły wydaja się być hostele które okazjonalnie mogą dłużej gościc ludzi uciekających ze wschodu. Innymi słowy – możecie spotkać ludzi, którzy żyją w hostelach. Dlatego tez warto wybrać nieco droższy i lepszy obiekt w wypadku którego sa większe szanse, ze nie znajdziemy sie w pokoju ze stałymi lokatorami.

Jesli ktos lubi spokojna atmosfere kameralnego, bezpiecznego hostelu z wlascicielka mowiaca nieco po polsku i swietnie po angielsku to polecamy GHOSTEL

Znajduje sie ok 8-10 minut piechota od Rynku. Ceny zaczynaja sie od 25 zlotych. 

Nieco bardziej komercyjną opcja w podobnej cenie jest Dream Hostel – 2 minuty od Rynku na ulicy Szewskiej. 

Hotele

Wśród hoteli mamy wielki wybór apartamentow i tradycyjnych obiektow hotelowych

Ceny uzaleznione sa od wymagań gosci.
Najtansze “dwojki” na bookingu mozna znalezc juz od 80 zlotych za noc

W lepszym standardzie znajdziecie np dobrze oceniany Oysters & Bubbles Gastro Hotel znajdujacy sie na Rynku.

Cena za dwojke to ok 220 zlotych

Cześć hoteli oferuje swoim gościom gwarancję dostępności elektryczności i bunkru 24 godziny na dobę. Best Western Plus zaraz obok Rynku jest jednym z takich hoteli.
Podobnie Luxury Boutique Andreevskiy który znajduje się poza Starym Miastem co może mieć znaczenie.


Podejrzewamy, ze większość z Was nie zna lokalizacji budynków militarnych czy infrastruktury krytycznej które mogą być celem ataków rakietowych. Dlatego warto rezerwować nocleg w ścisłym centrum, które takich obiektów nie posiada. 

Jedzenie 

Restauracje, kawiarnie i puby dzialaja normalnie.

Duża część z nich ma zakupione generatory, na wszelki wypadek, więc nawet w wypadku odcięcia prądu co zdarza się obecnie niezwykle rzadko funkcjonują normalnie.

Zwiedzanie 

Wiekszosc obiektow muzealnych jest otwarta normalnie.
Wsrod wyjatkow nalezy niestety wymienic wymienic Kopiec Unii Lubelskiej, z ktorego w czasie pokoju moglismy podziwiac widok na caly Lwow. 

Transport

Po centrum najłatwiej poruszać się piechotą lub na hulajnogach. Nie ma potrzeby używania jakichkolwiek środków transportu.
W wypadku dalszych wypadów polecamy korzystać z tanich jak na polskie standardy taksówek. Aplikacja Bolt w przeciwieństwie do Ubera działa całkiem sprawnie.

Ceny 

Ceny w centrum Lwowa są, wg niektórych opinii nieco wyższe niż normalnie. Zarówno na spotkania z rodzinami jak i na krótkie wakacje, najbogatsi Ukraińcy wybierają często właśnie Lwów, będący w miarę bezpiecznym miejscem w porównaniu z całym wschodem czy sporą częścią centralnej Ukrainy. 

Zamożni Ukraińcy zamiast latać na wakacje do Turcji, Egiptu czy Azji, często po prostu wyjeżdżają do Lwowa lub tymczasowo przeprowadzają się do tego miasta, żeby być z daleka od gorących miejsc na mapie Ukrainy. 

Dla nas jednak Lwów dalej będzie cenowo atrakcyjny, np. w porównaniu z cenami krakowskimi lub warszawskimi.

Przykładowe ceny po przeliczeniu na złotówki:

– kurs taxi miedzy dworcem kolejowym z Rynkiem 11 złotych

– piwo na Rynku we Lwowie od 7 do 13 złotych

– angielskie śniadanie na Rynku Głównym 28 złotych

– jajecznica z łososiem 23 złote

– szarlotka 12 złotych

– porcja pierogów 17 złotych

Powyższe ceny dotyczą najdroższej części Lwowa tj okolic Rynku.

W większości miejsc nie mieliśmy problemów z płatnością kartą.

Podsumowanie

Wypad do Lwowa niesie za sobą pewne ryzyko. Każdy z nas ma inną strefę komfortu oraz inaczej oblicza skale zagrożenia dla siebie i bliskich.
Postanowiliśmy przedstawić naszą perspektywę jednak przed podjęciem WASZEJ ostatecznej decyzji o ew wypadzie do Lwowa radzimy przeanalizować wszystkie za i przeciw.
Ukraina jest w stanie wojny i sytuacja potrafi zmieniać się bardzo dynamicznie.
Nie możemy brać nawet części odpowiedzialności za Wasze decyzje.

PS czyli bardzo subiektywne wrażenia na koniec

 • widok matek lub dziewczyn z żołnierzami w mundurach siedzących wśród zwykłych ludzi w kafejkach i restauracjach daje do myślenia. Nierzadko mogą to być ostatnie pożegnania …
 • ludzie korzystają ze Lwowa jednak widok pojedynczych patroli żołnierzy z karabinami, checkpointów lub pojedynczych budynków zasłoniętych workami z piaskiem nie pozwala zapominać o tym co się dzieje dookoła
 • warto nie wpadać w panikę w wypadku alarmu – znajomy był świadkiem śmiertelnego wypadku kiedy ktoś w panice śpieszący się do bezpiecznego miejsca wpadł pod samochów
 • wśród spacerujących po Lwowie można okazjonalnie spotkać pojedynczych obcokrajowców czy polskich polityków-biznesmanów
 • na wszelki wypadek zawsze warto mieć ze sobą paszport i strzec go uważnie
 • zabronione jest robienie zdjęć żołnierzom
 • we Lwowie spotkaliśmy mnóstwo muzyków ulicznych i kilka miejsc z muzyką na żywo
 • „Slawa Ukrainie, Hierojom slawa” (Sława Ukrainie, Bohaterom Sława) to hasło-zawołanie które słyszeliśmy wiele razy – zarówno przy okazji ulicznych występów jak i z ust dzieci krzyczących z górnych pięter do gości jednej z restauracji w oficyjnie kamienicy – nie bez odzewu. Hasło to pozwoli nam również wejść do restauracji Kryjówka na Rynku Głównym 14 serwującej tradycyjną ukraińska kuchnie.
 • nie zamawiajcie przypadkiem pierogów ruskich 😉

Czytaj dalej

Świat

Wojna w Sinaloi pomiędzy wojskiem a kartelem, po aresztowaniu syna El Chapo

5 stycznia w Culiacan aresztowano Ovidio Guzmana, syna słynnego El Chapo i jednego z liderów narkotykowego kartelu. W odwecie doszło do zamieszek. Zginęło co najmniej trzech policjantów.

Za wskazanie miejsca pobytu Guzmana, amerykański Departament Stanu wyznaczył nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów. Guzman już raz został zatrzymany, w 2019 roku, jednakże po wybuchu zamieszek na ogromną skalę, meksykański rząd zdecydował się wypuścić go na wolność. Teraz zatrzymano go ponownie

Aresztowania dokonano prawdopodobnie po to, aby pokazać, że meksykański rząd kontroluje sytuację w kraju. Timing jest tu istotny, gdyż za kilka dni na północnoamerykański szczyt polityczny, przyjadą do Meksyku, Joe Biden oraz Justin Trudeau.

Po zatrzymaniu swojego lidera, członkowie gangu sterroryzowali całą prowincję Sinaloa, podpalali samochody i tworzyli z nich blokady. Doszło do licznych starć z siłami bezpieczeństwa. Celem było odbicie Guzmana.

Wojskowe i policyjne posiłki w drodze do Sinaloi

Ostrzelano również lotnisko, w wyniku czego wstrzymano całkowicie ruch samolotów z Culiacan

Ostrzał z helikoptera, miejsc gdzie przebywają członkowie kartelu oraz oni sami, oczekujący na przybycie połączonych sił bezpieczeństwa do Sinaloi

I prawdopodobny efekt spotkania sił kartelu z wojskiem:

A tak wygląda Culiacan

Chyba najbardziej przerażające. Dzieci po stronie kartelu 😨

Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień, kartel poniósł klęskę, a Guzmana udało się wywieźć z Sinaloi

Czytaj dalej
(Pop)Kultura1 tydzień temu

Wszystkie polskie otwarcia XXI wieku.

Mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor. Niestety, dobrze znany nam schemat. Czy powtórzy się i tym razem?

Świat1 rok temu

Francja – światowa potęga czy kolos na glinianych nogach?

Czyli mała prowokacja whap.info Trudno szukać w Polsce drugiego kraju starej UE który miałby tyle negatywnego PR w naszych mediach...

Whap.Info1 rok temu

Elitarni samobójcy Rosji

Whap.info o seryjnych samobójstwach w Rosji od lutego 22 Specyfika Rosji polega na tym, że żyjąc na szczycie zupełnie niespodziewanie...

Ludzie1 rok temu

Jak wygląda Lwów w kwietniu 2023

Do Lwowa wybraliśmy się w ramach wsparcia, dla jednej z akcji pomocowych, a przy okazji sprawdziliśmy jak to miasto funkcjonuje...

(Pop)Kultura1 rok temu

Jak mogło wyglądać Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawie? I jak wypada na tle innych, tego typu obiektów na świecie?

Subiektywny ranking 15+1 muzeów. Nowy Jork, Londyn, Paryż, Rio de Janeiro, Tallinn, Bilbao, Sydney, Katowice, Łódź, Wrocław, Moskwa. No i...

Świat1 rok temu

Wojna w Sinaloi pomiędzy wojskiem a kartelem, po aresztowaniu syna El Chapo

5 stycznia w Culiacan aresztowano Ovidio Guzmana, syna słynnego El Chapo i jednego z liderów narkotykowego kartelu. W odwecie doszło...

Whap.Info2 lata temu

Ceny energii w krajach Europy. Polska poniżej średniej

Zdjęcie tytułowe przedstawia wzrost cen energii producenckiej r/r do września 2022

Świat2 lata temu

FIFA z katarem. Katar bez fifki. Wszystkie absurdy MŚ i ostateczna kompromitacja FIFY, dzień przed mundialem

Rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze. FIFA i kraj-gospodarz po raz kolejny udowadniają, że nigdy nie były...

(Pop)Kultura2 lata temu

Argentyna oszalała po najlepszym finale MŚ w historii [FILMY]

Nie będzie to zbyt długi artykuł. Wybaczcie. Ale chcieliśmy mieć te filmy na pamiątkę, w naszym archiwum 🙂 Oglądajcie razem...

Fin/Tech2 lata temu

Dziennikarz Matt Taibi ujawnia Twitter Files. Odc. 1: „Jak i dlaczego Twitter zablokował historię laptopa Huntera Bidena”

„Pierwsza poprawka do Konstytucji (o wolności słowa) nie jest absolutna”, „To nie jest idealne narzędzie (do cenzurowania) ale jedyne jakie...

Ludzie2 lata temu

Wszystkie najlepsze komentarze po meczu Polska – Arabia Saudyjska

Zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze, najbardziej trafne i najzabawniejsze komentarze po meczu. Zapraszamy!

Fin/Tech2 lata temu

RTL Nieuws: Rząd Holandii wydał 91 zwolnień z sankcji wobec Rosji

Holandia wydała 91 zwolnień z sankcji, z których skorzystało co najmniej kilkaset podmiotów, w tym rosyjskie banki. Chyba nie o...

Ludzie2 lata temu

Kolejny dzień walk z policją w chińskiej fabryce iPhone’a, w Zhengzhou. Powód? Pieniądze i restrykcje Covid. Prawdopodobnie są ofiary śmiertelne [FILMY]

Tysiące pracowników fabryki Foxconn toczy walki z policją

Świat2 lata temu

Katar-Ekwador. Czy był spalony? Wyjaśniamy

Internet rozgrzał się już w trzeciej minucie mundialu. Ekwador zdobył bramkę, po czym została ona anulowana po wideoweryfikacji. VAR dopatrzył...

Świat2 lata temu

Pod Petersburgiem płonie nitka gazociągu, łączącego Syberię z Nord Stream 1 [FILMY]

Pod Petersburgiem doszło do wybuchu jednej z głównych nitek gazociągu łączącego pola gazowe Syberii Zachodniej, z tłocznią Nord Stream 1...

Ekologia2 lata temu

Jak liczy się ceny energii i dlaczego wzrost cen gazu, wpływa na cenę energii uzyskiwanej z OZE? Wyjaśniamy

Czym jest i jak działa system cen krańcowych merit order oraz czy sprawdza się w praktyce?

Fin/Tech2 lata temu

Warszawa najmniej „przegrzana” na światowym rynku nieruchomości

Analitycy UBS wzięli pod lupę 25 dużych miast i sprawdzili, gdzie widać bańkę cenową na nieruchomościach. W Warszawie nie dostrzegli...

Ekologia2 lata temu

Wszystkie (niedoszłe) protesty Greenpeace

Czy Greenpeace protestuje zawsze wtedy gdy coś złego dzieje się ze środowiskiem? Środowisko ekologów z międzynarodowej organizacji Greenpeace bardzo aktywnie...

Fin/Tech2 lata temu

Neom – saudyjski sen o stolicy świata przyszłości

Czterdzieści lat temu wielu popatrzyłoby na nas z politowaniem gdybyśmy zasugerowali, że w Emiratach Arabskich, na terenach pustynnych będziemy mogli...

Polska2 lata temu

Mapa gwałtów w Europie. Kobiety w Polsce 48 razy bezpieczniejsze niż w Anglii i 37 razy niż w Szwecji

Mapa powstała w oparciu o dane Eurostatu Polska jest jednym z najbezpieczniejszych dla kobiet miejsc w Europie. Według badań Eurostatu,...