Fin/Tech

Siła nabywcza w Polsce czyli Warszawa przoduje

Pixabay

O 361 euro wzrosły możliwości zakupowe Polaków, jednak Polska nadal na 29-tym miejscu w europejskim rankingu GFK.

Średnia siła nabywcza w Polsce w 2019 r. wynosi około 7.589 EUR, co stanowi nieco ponad połowę średniej siły nabywczej w Europie.

Duży kontrast bogaci – biedni, Warszawa na I miejscu

źródło: gfk.com

W Polsce występuje szczególnie duża różnica między bogatymi a biednymi w zakresie dystrybucji bogactwa. Podział wschód – zachód nadal widoczny ??

Warszawa zajmuje pierwsze miejsce z sile nabywczej na osobę – przeciętny Warszawiak może wydać około 13 150 EUR. Mieszkańcy stolicy mają 73% więcej pieniędzy na zakupy konsumenckie niż średnio reszta kraju.

Bielsko – Biała – miasto dla bogaczy?

Nowością w tegorocznej pierwszej dziesiątce jest miasto Bielsko-Biała w województwie śląskim, które przesuwa się o cztery miejsca w górę w porównaniu do 2018 r. Przy sile nabywczej na osobę wynoszącej 9 853 EUR Bielsko-Biała zajmuje ósme miejsce w rankingu miast.

Siła nabywcza w Europie

W tym roku Europejczycy mają do wydania prawie 10 bilionów euro – około 3,5 procent więcej niż przed rokiem. Liechtenstein ponownie zajmuje pierwsze miejsce dzięki 67 750 EUR jakie ma przeciętny mieszkaniec księstwa na wydatki. To ponad 4,5 raza wyższe niż średnia europejska.

Zasobnością portfela najbliżej do nas Węgrom, którzy plasują się na 30 miejscu. Rozkład bogaczy u naszych bratanków jest jednak inny. Podczas gdy u nas najwięcej zamożnych jest w miastach wojewódzkich, to u naszych sąsiadów większość skupia się w Budapeszcie i okręgu stołecznym.

We Włoszech nadal bez zmian: podział na bogatą Północ i biedne Południe istnieje i ma się całkiem dobrze. Wszystkie prowincje w pierwszej dziesiątce rankingu znajdują się na północy Włoch. Na pierwszym miejscu Mediolan.

Podsumowując: najbogatsi: Liechtenstein, Szwajcaria i Luksemburg, najbiedniejsi: Mołdawia, Kosowo i Ukraina.

Badanie GFK – jak jest liczony dochód?

Badanie „GfK Purchasing Power Europe 2019” jest dostępne dla 42 krajów europejskich. Siła nabywcza jest obliczana prze sumę dochodu do dyspozycji po odliczeniu podatków i składek charytatywnych, w tym wszelkich otrzymanych świadczeń państwowych. Badanie wskazuje na poziom siły nabywczej na osobę w ciągu roku w euro i jako wskaźnik.

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/finanse/w-polsce-wystepuja-jedne-z-nawiekszych-dysproporcji-w-zamoznosci-mieszkancow/40thq14

https://www.gfk.com/insights/press-release/europeans-spend-eur14739-per-person-in-2019/

Exit mobile version