Ludzie

GUS: Po raz pierwszy od 2010 roku spadła liczba Polaków na emigracji

Fot. piqsels.com

Liczba emigrantów spadła o 85 tys. w porównaniu do roku poprzedniego.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś broszurę zatytułowaną „Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2018″. W dokumencie czytamy, że

W końcu 2018 r. poza granicami Polski przebywało czasowo, 2 455 tys. stałych mieszkańców naszego kraju, tj. o 85 tys. (3%) mniej niż w 2017 roku

Jest to pierwszy spadek liczby emigrantów od 2010 roku. Oznacza to, że Polacy wracają do domów. Donald Tusk obiecał to w 2008 roku, a Jarosław Kaczyński w 2015 roku. I w końcu, jest!

W dokumencie czytamy też: „Wśród osób, których wyjazd za granicę został zgłoszony w jednostkach ewidencji ludności gmin najliczniej reprezentowana w 2018 r. była grupa wieku 30-39 lat. Natomiast 10 lat wcześniej były to osoby w wieku 20-29 lat. Można zatem przypuszczać, że znaczna część osób, które wyjechały za granicę w pierwszych latach po wstąpieniu Polski do UE, pozostała za granicą do chwili obecnej.”

GUS zaznacza, że podstawą szacunków był spis ludności z 2002 roku i były one następnie aktualizowane o bieżące dane statystyczne i administracyjne z Polski i innych krajów.

źródło:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2018,2,12.html

Exit mobile version