Polska

BBC: Polska w trójce najmniej nacjonalistycznych krajów w Europie. I jednocześnie wśród najbardziej proeuropejskich

Fot. Mariusz Cieszewski CC 2.0. flickr.com / www.poland.gov.pl

Wnioski wyciągnięto na podstawie wyników wyborów

Przyjęto, że „wskaźnikiem nacjonalizmu” będzie wyborczy wynik partii, która ma poglądy narodowe lub nacjonalistyczne. W naszym kraju za taką partię, uznano Konfederację, która z wynikiem 6,8%, umieszcza Polskę na 17 miejscu na 19 badanych krajów

Mapa: bbc.co.uk

Euroentuzjastyczny jak Polak

W innym badaniu, przeprowadzonym przez Eurobarometr, pytano z kolei o stosunek do Unii Europejskiej. Jest to cykliczne badanie, przeprowadzane co pół roku. Ostatni Eurobarometr nosił numer 91 i odbył się na wiosnę 2019.

Dokładne pytanie brzmiało: „Ogólnie rzecz biorąc, czy Unia Europejska wywołuje w Panu(i) bardzo pozytywne, raczej pozytywne, neutralne, raczej negatywne, czy też bardzo negatywne skojarzenia?

Polska zajmuje czwarte miejsce w pozytywnych odczuciach względem UE. Jest również u nas bardzo niski odsetek osób z negatywnym nastawieniem do wspólnoty.

źródło: nck.pl

Analizując oba wskaźniki: pozytywne odczucia oraz jak najmniejszą liczbę osób negatywnie nastawionych do UE, w czołówce obok Polski znalazły się: Irlandia, Bułgaria, Luksemburg, Portugalia, Szwecja, Rumunia, Litwa, Dania, Niemcy, Holandia czy Estonia

Na przeciwległym biegunie znalazły się: Grecja, Czechy, Słowacja, Francja, Włochy i Cypr. Poza Grecją i może Słowacją, spore zaskoczenia. W Czechach więcej jest osób negatywnie nastawinych niż pozytywnie, a we Francji i Włoszech przewagą entuzjastów nad sceptykami wynosi zaledwie 7-8 pkt procentowe. Dla porównania, w Polsce to ponad 44 punkty procentowe.

Polska – najmniej nacjonalistów w UE i najwięcej euroentuzjastów. Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się że kiedyś ujrzymy takie zdanie ?

Na koniec, gif nie na temat ale nam się bardzo podoba 😀

źródło:
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-36130006
https://www.euroskop.cz/gallery/106/31937-first_results_overall.pdf
https://nck.pl/badania/aktualnosci/polacy-o-integracji-z-unia-europejska

Exit mobile version