Polska

9 zaskakujących map Europy, na których Polska daje radę

Na tle Europy, Polska w wielu statystykach wypada bardzo dobrze.

źródło: http://milosp.info/

Statystyki, w których wyglądamy całkiem nieźle

I jest ich całkiem sporo. Mapy dotyczą zagadnień ekonomicznych i społecznych.
Są takie sprawy, ważne sprawy, z których możemy być dumni jako Polacy ?

1. Gender pay gap czyli różnica w zarobkach między kobietami, a mężczyznami

Jesteśmy w czołówce, tuż za Rumunią, Włochami i Belgią.
Na przeciwległym biegunie jest Estonia, Czechy, Niemcy, UK i Austria

2. Przestępczość wobec kobiet

Duże badanie OECD, w którym kobietom w różnych krajach zadawano te same pytania o doświadczenia związane z przemocą (m.in. gwałty, przemoc fizyczną, molestowanie i mowę nienawiści). Polska na drugim miejscu razem z kilkoma krajami. Najgorsze wyniki na Łotwie, w Skandynawii, UK ?

3. I przestępczość w ogóle

Widać żelazną kurtyną ale chyba nie taka jest tutaj główna przyczyna. Na czele Benelux, Hiszpania, Wielka Brytania i Szwecja.

4. Ilość myśliwych

Mapa dosyć nietypowa, bo pokazującą nigdzie nie badaną dotychczas statystykę. Zadaje kłam mitowi o polskiej kulturze polowań, pokazując, że większy procent myśliwych niż w Polsce jest prawie w całej Europie, za wyjątkiem krajów Beneluxu.
O ile w Irlandii czy Skandynawii, ze względu na geografię, mogliśmy się takich wyników spodziewać, to jednak Portugalia, Hiszpania i Francja to spore zaskoczenie.

No więc co z tą dbałością o prawa zwierząt w Europie? ?

5. Stosunek długu publicznego do PKB

Jak się okazuje, większość zachodniej Europy, za wyjątkiem Skandynawii i Szwajcarii, żyje na duży kredyt. Polska plasuje się mniej więcej w środku stawki. Liderami są Estonia i… Rosja

6. Zużycie wody na mieszkańca

Generalne spostrzeżenie. Europa wschodnia zużywa mniej wody niż zachodnia. Złośliwy mógłby powiedzieć, że mniej się myjemy ale szukajmy pozytywów. Jesteśmy bardziej oszczędni i proekologiczni 🙂

PS. Co ci Włosi? ?

7. Najwięcej ludzi mówiących po angielsku

Liderami są Skandynawowie i kraje Beneluxu ale my również odnotowujemy bardzo dobry wynik, wespół z Niemcami i Austriakami. Znacznie wyprzedzamy pod tym względem Francję, Hiszpanię czy Włochy. Wyróżniamy się też mocno na tle krajów Europy wschodniej

8. Zaufanie do ludzi z Twojego kraju

Skandynawia i Benelux tradycyjnie liderami, potem Irlandczycy, Austriacy i Polska razem z Niemcami. Zaskakuje bardzo słaby wynik Francuzów i Portugalczyków

9. Zamachy terrorystyczne w Europie od 1970 do 2017

Tu nic nie trzeba dodawać. Żyjemy w bezpiecznym kraju, pod tym względem

źródła: Twitter, Eurostat, Bloomberg
https://data.oecd.org/inequality/violence-against-women.htm
https://www.statista.com/chart/19732/number-of-hunters-per-1000-inhabitants/
http://milosp.info/maps/full/violence_vs_women.png
https://www.statista.com/chart/19591/average-consumption-of-tap-water-per-person-in-the-eu/
https://www.europelanguagejobs.com/blog/English-Speaking-Countries-Europe
https://www.start.umd.edu/gtd//

Exit mobile version